5.08.2011 Ruszyły praktyki studenckie w ramach projektu „Absolwent na miarę czasu”

W ramach Professional Knowledge Academy realizowane są projekty edukacyjne, mające na celu wprowadzanie nowych kierunków studiów, a także umożliwiające studentom zdobycie kwalifikacji praktycznych poprzez współpracę z przedsiębiorstwami. Aktualnie projektem w ramach którego organizowane są praktyki jest „Absolwent na miarę czasu” realizowany wspólnie z Politechniką Lubelską.

Ogólnym celem projektu „Absolwent na miarę czasu” jest przygotowanie, otwarcie i realizacja nowych specjalności na II stopniu kształcenia na kierunku Informatyka oraz dostosowanie programów nauczania w dziedzinie IT do potrzeb rynku pracy. Uruchomione w ramach projektu specjalności to:

 • Technologie wytwarzania oprogramowania
 • Systemy teleinformatyczne
 • Eksploatacja systemów informatycznych
 • Systemy mobilne i techniki multimedialne
 • Aplikacje internetowe.
Praktyki związane są z w/w specjalnościami. Skierowane są do 15 studentów z najlepszą średnią studiujących na kierunku Informatyka Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w wymiarze 45 godz. / student (3 tyg. 15h/tyg) w terminie od sierpnia do września 2011. Praktyki mają charakter przygotowania studentów do odbycia stażu w firmach.

Firmy, które w ramach projektu ANMC umożliwiły odbycie praktyk studenckich:

 1. CSF Polska
 2. CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.
 3. Emperia S.A.
 4. HoperSoftware
 5. Mikrobit Sp. z o.o.
 6. Select Sp. z o.o.
 7. Sim Sp. z o.o.
 8. Solet sp. z o.o.

Więcej informacji na http://www.anmc.pollub.pl