22.12.2012 Syntea w partnerstwie z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej i Miastem Lublin

Syntea zawarła umowę partnerską z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej i Miastem Lublin o współpracy w zakresie podnoszenia kompetencji absolwentów UMCS z perspektywy potrzeb i oczekiwań rynku pracy.

Przedsięwzięcie zakłada prowadzenie wielowymiarowej analizy obecnego i prognozowanego rynku pracy w celu określenia obecnych i przyszłych potrzeb pracodawców oraz zdefiniowania obszarów umiejętności absolwentów , które wymagają wzmocnienia poprzez udział studentów w dodatkowych formach edukacji. Współdziałania obu stron dotyczą utworzenia i aktywnego promowania Regionalnego Pośrednictwa Pracy, Praktyk i Staży powstałego w oparciu o Wirtualną Platformę Współpracy Wydziału Ekonomicznego UMCS, utworzoną w ramach projektu pn. „Synergia – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto dla absolwentów przewidziane są certyfikowane szkolenia, m.in. z zakresu Microsoft i Microsoft Dynamics, CISCO, VCC, które będą uzupełniały wiedzę i umiejętności oczekiwane przez pracodawców.