Syntea podnosi kompetencje dydaktyczne kadry uczelni WSP TWP

24.10.2012

W terminie od 22 października do 17 grudnia 2012 r. zostaną przeprowadzone szkolenia "Podniesienie kompetencji dydaktycznych Kadry Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP". Odbędą się na dwóch wydziałach WSP TWP: Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach (jedna grupa szkoleniowa) oraz na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie (dwie grupy szkoleniowe) w wymiarze po 60 godzin dydaktycznych na grupę.

Po analizie potrzeb szkoleniowych kadry WSP zadecydowano, że zajęcia będą miały charakter zarówno formy warsztatów jak i formuły zdalnej tak, aby w pełni dopasować je do planów zajęć kadry uczelni. Zajęcia będą odbywać się:

  • w formie warsztatów (zajęcia stacjonarne) – każdy uczestnik pracuje przy osobnym stanowisku komputerowym (22 godz.) w trakcie trzech dni szkoleniowych.
  • w formule zdalnej (38 godz.) – szkolenie polega na systematycznym logowaniu się na platformie e-learningowej i rozwiązywaniu zamieszczanych przez prowadzącego zadań. Ilość dni i terminy spotkań ustalane są indywidualnie przez trenera i uczestników szkolenia.

Udział w projekcie umożliwi kadrze WSP TWP ugruntowanie wiedzy z zakresu obsługi komputera oraz nauki efektywnego wykorzystania narzędzi multimedialnych w pracy dydaktycznej i badaniach naukowych, pełne przygotowanie do korzystania z dostępnych multimediów i tworzenia ich za pomocą profesjonalnych prezentacji oraz pokazów, co przełoży się na wzrost efektywności własnej pracy.
Program szkolenia został przygotowany w standardzie ECCC i obejmuje następujące moduły:

  • grafika menadżerska IT M8,
  • technologie informacyjno-komunikacyjne IT M6,
  • rkusze kalkulacyjne (Obliczenia Arkuszowe) IT M3.