Syntea zakończyła cykl szkoleń realizowanych na UMCS

12.11.2012

W okresie od lipca do października 2012 Syntea na zlecenie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przeprowadziła szkolenie „Efektywne wykorzystanie tablic multimedialnych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”. Szkolenia realizowane były w ramach projektu „Nauczyciel nowych możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odbiorcami szkoleń byli nauczyciele uczący w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Łącznie firma przeszkoliła 132 osoby w ramach 9 grup szkoleniowych. Syntea odpowiadała za przygotowanie zajęć, opracowanie materiałów szkoleniowych oraz dobór trenerów. Ponadto na potrzeby szkolenia firma wdrożyła platformę zdalnego nauczania.