20.07.2011 Szkolenia z Microsoft SQL Server 2008 dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

W dniach 11 do 13 lipca 2011 roku Syntea zrealizowała pierwszy cykl szkoleń z zakresu Microsoft SQL Server 2008 dla studentów Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kursy odbywają się w ramach projektu "Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki opartej na wiedzy". Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach spełnia założenia strategii firmy, która zakłada partnerstwo z uczelniami wyższymi i budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy.

Tematyka szkoleń obejmuje:

  • Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services
  • Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Integration Services
  • Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services

Kolejny cykl szkoleń zaplanowany jest na wrzesień (5-7.09.2011, 12-14.09.2011). Kursy realizowane są zgodnie z zatwierdzonym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jako Instytucją Pośredniczącą, wnioskiem o dofinansowanie projektu „Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki opartej na wiedzy” w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pierwszego szkolenia otwierającego cykl w galerii na stronie projektu