Rozpoczęcie szkolenia dla kadry WSP TWP doskonalącego warsztat trenerski

10.12.2012

Syntea przeprowadza szkolenia dla kadry nauczycielskiej pracowników WSP TWP z zakresu obsługi aplikacji biurowych oraz metodologii nauczania przedmiotów z zakresu technologii informacyjnych, przygotowujące do prowadzenia zajęć z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Szkolenie ma na celu podwyższenie kwalifikacji wśród kadry dydaktycznej WSP TWP, a tym samym wzrost efektywności pracy uczestników zajęć. Efektem pozytywnego zdania certyfikowanych egzaminów jest otrzymanie certyfikatu trenera szkoleń informatycznych.

Zajęcia prowadzone są w:

  • formie 30 - godzinnych warsztatów (zajęcia stacjonarne) podczas których każdy uczestnik pracuje przy osobnym stanowisku komputerowym.
  • formule zdalnej podczas 30 - godzinnego szkolenia realizowanego w formule on-line poprzez platfomę Lync. Jest to nowoczesne narzędzie służące do bezpośredniej, multimedialnej komunikacji z możliwością jednoczesnej pracy wielu osób na jednym pliku, łączności audiowizualnej w czasie rzeczywistym itp. Nie wymaga przy tym żadnej specyficznej infrastruktury technicznej – do poprawnego działania wystarczy komputer PC wyposażony w głośnik, kamerę i mikrofon. Szkolenie będzie prowadzone w czasie ustalonym przez trenera i grupę.

Szkolenie zakłada 60 godzin lekcyjnych (60 x 45 min.) i odbędzie się w siedzibie WSP TWP Wydział Nauk Społecznych w Warszawie.