Spotkanie informacyjne dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego

06.05.2013

Wydział Zamiejscowy w Chełmie, Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego dołączył do społeczności Vocational Competence Certificate (VCC). W ramach nawiązania współpracy 27 kwietnia 2013 r. odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone prezentacji standardu. Celem spotkania było przybliżenie studentom Uczelni idei systemu VCC.

W spotkaniu promocyjnym wzięły udział Joanna Dziewulska – Kierownik Akademickiego Biuro Karier SWBJ w Chełmie, Paulina Pietrzak – Doradca Klientów Kluczowych, Dział Szkolnictwa Wyższego – Syntea SA, Lucyna Kozioł – Specjalista ds. Public Relations, Akademia Regionalna VCC – Humaneo oraz Joanna Nieć – Specjalista ds. Public Relations, Akademia Regionalna VCC – Humaneo. Wśród poruszonych zagadnień omawiana była rola certyfikacyjnych szkoleń VCC, miejsce uczelni w strukturze VCC oraz uzupełnienie kompetencji zawodowych w standardzie VCC na SWBJ.

Akademickie Biuro Karier SWBJ w Chełmie prowadzi liczne działania, których celem jest możliwie najlepsze dopasowanie profilu absolwenta do potrzeb rynku pracy. Aktualnie w ramach partnerstwa z Synteą przygotowywany jest cykl szkoleń certyfikacyjnych dla studentów SWBJ. Dzięki tej współpracy studenci będą mogli skorzystać z szerokiego wachlarzu profesjonalnych szkoleń certyfikacyjnych. Syntea odpowiada ze przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych, które mają uzupełnić wiedzę oraz umiejętności studenta w określonych obszarach (np. szkolenia kompetencyjne, informatyczne i inne), a także określenie tematyki szkoleń VCC, które będą oferowane studentom.