Nowe uczelnie w gronie Syntea Education Partners

11.07.2013

Do sieci partnerów Syntea Education Partner dołączyły kolejne uczelnie - Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (PJWSTK) oraz Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych.

Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych została założona w 1994 r. przez Fundację Rozwoju Technik Komputerowych realizującą porozumienie zawarte pomiędzy rządami Polski i Japonii z roku 1993. Uczelnia zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach. Doceniana jest przez studentów, pracodawców i media. Uczelnia zwraca szczególną uwagę na dostosowywanie programów kształcenia do wymogów oraz oczekiwań rynku pracy, tym samym Rada Programowa stale opracowuje i aktualizuje ofertę edukacyjną.

Kolejny partner to Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, która jest nowoczesną Uczelnią, nastawioną na realizację wyzwań, jakie stawia przed wykładowcami i studentami XXI wiek. Kształcenie na wszystkich kierunkach i w ramach wąskich specjalizacji, szczególnie cenionych na rynku pracy, stwarza Absolwentom korzystne warunki zatrudnienia w atrakcyjnych zawodach, w instytucjach i firmach o wysokim prestiżu. WSUS zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół niepaństwowych, które oceniane są pod kątem skuteczności zatrudnienia Absolwentów.