Nowy kierunek studiów podyplomowych „Coaching w zarządzaniu” realizowany w ramach certyfikacji VCC

05.09.2013

Syntea w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uruchamia studia podyplomowe „Coaching w zarządzaniu”. Studia obejmują swoim zakresem tematycznym metody i narzędzia coachingowe przydatne w pracy menedżera.

Pierwszy blok zajęć koncentruje się na zagadnieniach z zakresu zarządzania, motywacji i przywództwa. Z kolei w drugim bloku uczestnicy poznają tematykę dotyczącą narzędzi coachingowych wspierających obszar zarządzania. Blok coachingowy realizuje program akredytowany zarówno przez system certyfikacji VCC, jak również International Coach Federation (ICF) dzięki czemu uczestnicy zajęć zostaną przygotowani do egzaminu VCC w obszarze kompetencji coachingowych oraz otrzymają zaświadczenia o ukończeniu akredytowanego programu ACC (Associated Certified Coach) wymaganego do uzyskania certyfikatu ICF. Egzamin VCC będzie jednocześnie podstawą do zaliczenia drugiego bloku studiów i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu student otrzyma międzynarodowy certyfikat VCC w zakresie Coachingu. Adresatami studiów są zarówno osoby indywidualne, menedżerowie odpowiedzialni za zarządzanie pracownikami jak również wszyscy, którzy są zainteresowani zdobyciem i poszerzeniem zarówno wiedzy specjalistycznej dotyczącej tematu, jak również rozwojem umiejętności interpersonalnych. Zajęcia realizowane w ramach studiów prowadzone są różnorodnymi metodami m.in.: wykłady, zajęcia grupowe, ćwiczenia indywidualne, testy czy case studies.