Syntea z gościnnymi wykładami na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (SAN)

05.12.2013

W dniach 22 i 29 listopada na zaproszenie firmy Szkolenia Łódź – Syntea Education Partner, która współpracuje ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi (SAN) przedstawiciel Syntei Kamil Fałek, Dyrektor Działu Szkolnictwa Wyższego wygłosił wykłady pod tytułem "Język obcy branżowy w systemie międzynarodowej certyfikacji kompetencji zawodowych VCC".

Celem wykładów było przedstawienie studentom Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (SAN) systemu certyfikacji VCC i korzyści wynikających z posiadania certyfikowanych kompetencji zawodowych, ze szczególnym wskazaniem na obszar kompetencji językowych. Spotkania zgromadziły blisko 350 studentów oraz przedstawicieli kadry Uczelni.

Wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, co przyczyniło się do uzyskania przez Partnera Syntei - firmy Szkolenia Łódź możliwości rozszerzenia współpracy z uczelnią SAN w ramach realizacji szkoleń z zakresu języka obcego branżowego w standardzie VCC na obowiązkowych lektoratach.