Sukces rekrutacji na studia podyplomowe "Prawno – ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem" na Uniwersytecie Adama Mickiewicza

13.01.2014

Od stycznia 2014 roku Syntea przystępuje do realizacji zajęć z zakresu Microsoft Dynamics AX w ramach studiów podyplomowych "Prawno – ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem" dofinansowanych w ramach projektu Zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "Zaawansowane technologie dla rozwoju wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki". Celem głównym projektu jest wyposażenie absolwenta studiów podyplomowych w wiedzę i umiejętności wymagane na stanowiskach menedżerskich średniego i wysokiego szczebla w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego. Rekrutacja do projektu spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, co zaowocowało planami realizacji kolejnej edycji.

Niezmiernie cieszę się, że rekrutacja na studia „Prawno – ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem”, które obecnie realizowane są w partnerstwie z firmą Syntea SA cieszyła się tak dużym zainteresowaniem. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, iż chęć udziału zgłosiło trzy razy więcej osób niż przewidywała liczba miejsc. Tak duże zainteresowanie ze strony przyszłych słuchaczy przyczyniło się do potrzeby organizacji kolejnej edycji studiów, tak żeby wszystkie zainteresowane osoby mogły skorzystać z programu – mówi prof. Ryszard Kamiński, Kierownik programu studiów podyplomowych.

Syntea będzie odpowiedzialna za realizację w sumie 240 godzin zajęć dla 4 grup zajęciowych po 20 osób każda w trakcie dwóch edycji studiów podyplomowych. Tematy poruszane podczas studiów to „Wstęp do Zintegrowanych Systemów Informatycznych klasy ERP wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem”, „Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie systemu informatycznego klasy ERP” oraz „Technologia OLAP i BI w analizie biznesowej”. Termin realizacji zajęć przewidziany jest od stycznia do czerwca 2014 oraz od marca do kwietnia 2015 roku.