15.03.2011 Professional Knowledge Academy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia podyplomowe ”Zintegrowane Systemy Zarządzania Nowoczesnym Przedsiębiorstwem (klasy ERP II)” uruchomione przez Syntea we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu mają na celu podniesienie usług edukacyjnych na poziomie wyższym oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy i uwarunkowań gospodarczych. Zgodnie z podpisaną umową zrealizowane zostaną dwie edycje studiów podyplomowych opartych o system Microsoft Dynamics Ax 2009.

Współpraca z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu wpisuje się w strategię Syntea, której jednym z kluczowych czynników jest budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy poprzez oferowaną przez firmę usługę Professional Knowledge Academy, która zakłada współpracę z uczelniami wyższymi w zakresie wprowadzania nowych kierunków w kształceniu podyplomowym, prowadzeniu wyspecjalizowanych warsztatów na studiach oraz realizacji projektów edukacyjnych, mających na celu transfer wiedzy i doświadczeń między sektorem biznesu i szkolnictwa wyższego.

Pierwsza edycja studiów opartych o Microsoft Dynamics Ax uruchomiona wraz z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza rozpoczęła się z początkiem marca, a jej zakończenie planowane jest na grudzień 2011. Druga edycja przeprowadzona będzie w roku 2012. W zakresie działań Syntea przewidziana jest realizacja laboratoriów z systemu Microsoft Dynamics Ax.

Studia przeznaczone są dla osób użytkujących w przedsiębiorstwach i instytucjach systemy klasy ERP, członków zespołów projektowych odpowiedzialnych za nadzór nad wdrożeniami aplikacji klasy ERP, pracowników firm wdrażających takie systemy oraz wszystkich, którzy planują podjęcie pracy w wyżej wymienionych podmiotach, szczególnie do studentów i absolwentów kierunków informatycznych, technicznych i ekonomicznych.

W ramach programu Ax realizowane są trzy specjalizacje:

  • Zarządzanie dostawami SCM
  • Zarządzanie finansami FIN
  • Rozbudowa i administracja DEV

Studia są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji na http://www.erp2.com.pl