Syntea w partnerstwie z Uniwersytetem Adama Mickiewicza organizuje drugą edycję studiów podyplomowych "Prawno – ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem"

11.07.2014

Syntea przystępuje do realizacji zajęć z zakresu Microsoft Dynamics AX w ramach studiów podyplomowych dofinansowanych w ramach projektu Zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "Zaawansowane technologie dla rozwoju wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki".

Realizacja drugiej edycji studiów była wynikiem dużego zainteresowania podczas rekrutacji ze strony słuchaczy poprzedniego szkolenia. Projekt ma na celu dostarczenie absolwentom studiów podyplomowych wiedzy i umiejętności wymaganych na stanowiskach menedżerskich średniego i wysokiego szczebla w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego.

Cieszymy się że studia wzbudzają tak duże zainteresowanie wśród przyszłych słuchaczy. Aktualnie trwają przygotowania do uruchomienia drugiej edycji, która rozpocznie się w październiku. Syntea będzie odpowiedzialna za przygotowanie zajęć praktycznych dla dwóch grup zajęciowych po 20 osób każda. Dla poszczególnej grupy przewidzianych jest 120 godzin kursu, podczas których omawiane będą następujące tematy: Wstęp do zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w przedsiębiorstwie na przykładzie systemu Microsoft Dynamics Ax, Rachunkowość zarządcza w oparciu o system informatyczne klasy ERP, Technologia OLAP i BI w analizie finansowej – mówi Milena Szkuat, Specjalista ds. organizacji szkoleń, Syntea SA.