Syntea realizuje szkolenia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

03.02.2015

W ramach projektu LUK – Lubelski Uniwersytet Kompetencji Syntea realizuje szkolenia z zakresu Emisji głosu.

W okresie od od 12 stycznia do 16 lutego 2015 roku Syntea realizuje szkolenia dla studentów na kierunkach: filologia angielska, germańska, niderlandzka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie szkolenia z zakresu ceryfikacji VCC z obszaru Emisja głosu. Projekt ma na celu wzmocnić potencjał dydaktyczny KUL w zakresie praktycznych elementów kształcenia.

Projekt „LUK – Lubelski Uniwersytet Lubelski” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, na podstawie umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.