Międzynarodowa certyfikacja dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

17.06.2015

Syntea we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim realizuje certyfikowane kursy zawodowe w standardzie VCC dla 300 studentów w ramach projektu Energia Kompetencji.

Projekt skierowany jest do studentów ostatnich roczników studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach: psychologia, pedagogika, ekonomia i zarządzanie. W ramach projektu studenci mają możliwość wziąć organizowane są kursy przygotowujące do zawodu - coach, pracownik obsługi biurowej, opiekun osób starszych, grafik komputerowy, administrator baz danych, opiekun dziecięcy, oraz kursy, które uzupełniają lub aktualizują kompetencje – specjalista ds. funduszy unijnych, pracownik HR, przedstawiciel handlowy, techniki sprzedaży, doradztwo zawodowe, systemy prezentacji danych w biznesie oraz emisja głosu. Projekt realizowany jest do końca czerwca 2015 roku.