Zakończenie przedsięwzięcia Starter kariery na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

16.07.2015

Syntea zakończyła realizację zawodowych warsztatów IT: Administrowanie systemem MS Dynamics AX, Logistyka i zarządzanie zasobami SCM oraz Zarządzanie finansami na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zajęcia warsztatowe realizowane w ramach projektu Starter kariery skierowane były do studentów Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu. W ramach zajęć, uczestnicy mieli możliwość podejścia do autoryzowanych egzaminów Microsoft, z których realizowane były zajęcia warsztatowe. Aktualnie w ramach projektu realizowane są staże, podczas których studenci mają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy w obszarze wybranych tematów.