17.09.2011 Zakończenie cyklu szkoleń dla studentów UE w Katowicach

Dobiegł końca cykl szkoleń skierowany do dwudziestu dwóch studentów Informatyki UE w Katowicach. Zrealizowane zostały następujące tematy:

  • Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services– szkolenie I, realizowane w terminie 11-13.07.2011 – w wymiarze 24 godziny (3 dni szkoleniowe po 8 godzin),
  • Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Integration Services – szkolenie II, realizowane w terminie 5-7.09.2011 – w wymiarze 24 godziny (3 dni szkoleniowe po 8 godzin),
  • Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services – szkolenie III, realizowane w terminie 12-14.09.2011 – w wymiarze 24 godziny (3 dni szkoleniowe po 8 godzin).

Uczestnicy otrzymali imienne certyfikaty ukończenia szkolenia w zakresie każdego z wyżej wymienionych szkoleń.