Aktualności

16.07.2015 Zakończenie przedsięwzięcia Starter kariery na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Syntea zakończyła realizację zawodowych warsztatów IT: Administrowanie systemem MS Dynamics AX, Logistyka i zarządzanie zasobami SCM oraz Zarządzanie finansami na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

17.06.2015 Międzynarodowa certyfikacja dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Syntea we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim realizuje certyfikowane kursy zawodowe w standardzie VCC© dla 300 studentów w ramach projektu Energia Kompetencji.

12.05.2015 Syntea podnosi kompetencje wśród studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

W okresie od maja do lipca 2015 Syntea na zlecenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przystępuje do realizacji przedsięwzięcia Program doskonalenia kompetencji dla kierunku Finanse i Rachunkowość SGH, w ramach którego studenci będą mieli możliwość uczestniczyć w szkoleniach z zakresu obsługi programu komputerowego klasy ERP dedykowanego do obsługi małych i średnich przedsiębiorstw.

25.03.2015 Syntea realizuje Certyfikowane szkolenia zawodowe IT w zarządzaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

W ramach projektu Starter kariery Syntea przystępuje do realizacji zawodowych szkoleń IT na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach przedsięwzięcia odbędą się warsztaty Administrowanie systemem MS Dynamics AX, Logistyka i zarządzanie zasobami SCM oraz Zarządzanie finansami.

03.02.2015 Syntea realizuje szkolenia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

W ramach projektu LUK – Lubelski Uniwersytet Kompetencji Syntea realizuje szkolenia z zakresu Emisji głosu.

29.12.2014 Syntea organizatorem warsztatów w ramach projektu „Starter kariery” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Syntea przystępuje do realizacji warsztatów przedsiębiorczości oraz warsztatów kompetencji analitycznych prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu. Kursy skierowane są do 200 studentów kierunków administracja, zarządzanie, prawo i europeistyka prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji.

14.11.2014 Zakończenie drugiej tury kursów w ramach przedsięwzięcia „Kuźnia specjalistów”

Z końcem października 2014 zakończyła się druga edycja szkoleń dla kolejnych uczestników projektu realizowanego przez Synteę we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach „Kuźni specjalistów” przeszkoleni zostali przedsiębiorcy i ich pracownicy z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego z zakresu zarządzania oraz efektywnego wykorzystania aplikacji ERP.

11.07.2014 Syntea w partnerstwie z Uniwersytetem Adama Mickiewicza organizuje drugą edycję studiów podyplomowych "Prawno – ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem"

Syntea przystępuje do realizacji zajęć z zakresu Microsoft Dynamics AX w ramach studiów podyplomowych dofinansowanych w ramach projektu Zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "Zaawansowane technologie dla rozwoju wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki".

25.03.2014 Syntea rozpoczyna organizację drugiej edycji kursów w ramach projektu „Kuźnia specjalistów”

Realizacja kolejnej tury szkoleń realizowanych przez Synteę we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przewidziana jest na czerwiec 2014 roku. „Kuźnia specjalistów” to bezpłatny kurs dokształcający współfinansowany przez Unię Europejską obejmujący zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym z wykorzystaniem rozwiązania Microsoft Dynamics AX.

13.02.2014 Syntea rozpoczęła kolejne szkolenia we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W ramach umowy podpisanej z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Syntea przystępuje do realizacji zajęć warsztatowych, które obejmuje kurs dokształcający „Zarządzanie ICT – laboratorium” z wykorzystaniem środowiska systemu Microsoft Dynamics AX w zakresie projektu „Kuźnia specjalistów”.

13.01.2014 Sukces rekrutacji na studia podyplomowe "Prawno – ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem" na Uniwersytecie Adama Mickiewicza

Od stycznia 2014 roku Syntea przystępuje do realizacji zajęć z zakresu Microsoft Dynamics AX w ramach studiów podyplomowych "Prawno – ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem" dofinansowanych w ramach projektu Zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "Zaawansowane technologie dla rozwoju wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki". Celem głównym projektu jest wyposażenie absolwenta studiów podyplomowych w wiedzę i umiejętności wymagane na stanowiskach menedżerskich średniego i wysokiego szczebla w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego. Rekrutacja do projektu spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, co zaowocowało planami realizacji kolejnej edycji.

05.12.2013 Syntea z gościnnymi wykładami na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (SAN)

W dniach 22 i 29 listopada na zaproszenie firmy Szkolenia Łódź – Syntea Education Partner, która współpracuje ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi (SAN) przedstawiciel Syntei Kamil Fałek, Dyrektor Działu Szkolnictwa Wyższego wygłosił wykłady pod tytułem "Język obcy branżowy w systemie międzynarodowej certyfikacji kompetencji zawodowych VCC©".

05.11.2013 Syntea w partnerstwie z Polsko - Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych realizuje studia podyplomowe "Programowanie systemów ERP"

Studia maja na celu nabycie lub poszerzenie wiedzy dotyczącej systemów ERP, w szczególności ich oprogramowywania i wdrażania w przedsiębiorstwie. Program nauczania obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, projektami i procesami biznesowymi, niezbędne do zrozumienia miejsca systemów ERP w przedsiębiorstwie oraz sposobu ich wdrażania, jak również zagadnienia związane z instalacją, administracją i oprogramowywaniem systemów ERP na przykładzie systemu ERP Microsoft Dynamics AX.

05.09.2013 Nowy kierunek studiów podyplomowych „Coaching w zarządzaniu” realizowany w ramach certyfikacji VCC©

Syntea w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uruchamia studia podyplomowe „Coaching w zarządzaniu”. Studia obejmują swoim zakresem tematycznym metody i narzędzia coachingowe przydatne w pracy menedżera.

11.07.2013 Nowe uczelnie w gronie Syntea Education Partners

Do sieci partnerów Syntea Education Partner dołączyły kolejne uczelnie - Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (PJWSTK) oraz Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych.

06.05.2013 Spotkanie informacyjne dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego

Wydział Zamiejscowy w Chełmie, Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego dołączył do społeczności Vocational Competence Certificate (VCC©). W ramach nawiązania współpracy 27 kwietnia 2013 r. odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone prezentacji standardu. Celem spotkania było przybliżenie studentom Uczelni idei systemu VCC©.

05.02.2013 Ruszają szkolenia ECDL Core na WSP TWP

W ramach projektu "Przedsiębiorcza Uczelnia" Syntea w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Warszawie rozpoczyna cykl kursów ECDL Core. Kursy będą realizowane od lutego do maja 2013 r. na Wydziałach WSP TWP.

04.02.2013 Rozpoczęcie szkoleń ECDL Advanced na WSP TWP

Syntea wspólnie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Warszawie w ramach projektu "Przedsiębiorcza Uczelnia" rozpoczyna cykl kursów ECDL Advanced. Szkolenia będą realizowane od lutego do maja 2013 roku na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie (1 grupa 13 osób; 1 grupa 14 osób).

28.01.2013 Syntea podpisała umowę na realizację szkoleń „Personel pokładowy linii lotniczych” z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

W ramach partnerstwa pomiędzy Synteą oraz Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie rozpoczęta została współpraca nad organizacją i realizacją kursu „Szkolenie personelu pokładowego linii lotniczych”. Program szkolenia stanowi autorskie opracowanie Syntei, przygotowane na bazie materiałów szkoleniowych firmy Aptech Limited – strategicznego partnera Syntei.

10.12.2012 Rozpoczęcie szkolenia dla kadry WSP TWP doskonalącego warsztat trenerski

Syntea przeprowadza szkolenia dla kadry nauczycielskiej pracowników WSP TWP z zakresu obsługi aplikacji biurowych oraz metodologii nauczania przedmiotów z zakresu technologii informacyjnych, przygotowujące do prowadzenia zajęć z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych.

12.11.2012 Syntea zakończyła cykl szkoleń realizowanych na UMCS

W okresie od lipca do października 2012 Syntea na zlecenie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przeprowadziła szkolenie „Efektywne wykorzystanie tablic multimedialnych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”. Szkolenia realizowane były w ramach projektu „Nauczyciel nowych możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

24.10.2012 Syntea podnosi kompetencje dydaktyczne kadry uczelni WSP TWP

W terminie od 22 października do 17 grudnia 2012 r. zostaną przeprowadzone szkolenia "Podniesienie kompetencji dydaktycznych Kadry Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP". Odbędą się na dwóch wydziałach WSP TWP: Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach (jedna grupa szkoleniowa) oraz na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie (dwie grupy szkoleniowe) w wymiarze po 60 godzin dydaktycznych na grupę.

4.09.2012 Rusza IV edycja szkoleń ECDL Advanced w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”

W okresie od września do grudnia 2012 w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” odbędzie się IV edycja szkoleń ECDL Advanced.

10.08.2012 Rozpoczęcie egzaminów Microsoft w ramach projektu „Absolwent na miarę czasu”

W ramach projektu „Absolwent na miarę czasu” (ANMC) planowane jest przeprowadzenie trzydziestu egzaminów Microsoft dla studentów Politechniki Lubelskiej, kierunku Informatyka (studenci mogą sami wybrać temat egzaminu). Egzaminy odbywać się będą w Centrum Szkoleniowym Syntea SA, w okresie od sierpnia 2012 do listopada 2012 r.

08.08.2012 Syntea we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej

Syntea rozpoczęła realizację szkoleń „Efektywne wykorzystanie tablic multimedialnych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka)” na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. To część projektu, którego celem jest dostosowanie kwalifikacji 135 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z województwa lubelskiego do zmian zachodzących w systemie oświaty poprzez wzrost ich wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania technik multimedialnych w dydaktyce, wykorzystania technologii ICT w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, kształcenia na odległość czy nauczania przedmiotów przyrodniczych.

02.07.2012 Zakończenie cyklu szkoleń ECDL Core realizowanych w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”

Szkolenia odbyły się na następujących wydziałach Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP:

 • Wydział Zamiejscowy w Człuchowie
 • Wydział Nauka Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 • Wydział Nauk Społeczno-Humanistycznych w Olsztynie
 • Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

Szkolenia były realizowane w okresie marzec – czerwiec 2012. Łącznie przeszkolono 100 osób.

26.06.2012 Rozpoczęcie egzaminów CISCO w ramach projektu „Absolwent na miarę czasu”

W ramach projektu „Absolwent na miarę czasu” planowane jest przeprowadzenie trzydziestu egzaminów CISCO (do wyboru ICND1 lub ICND2). Pierwsze egzaminy odbędą się już 29 czerwca w Centrum Szkoleniowym Syntea SA i będą odbywać się do 30 listopada 2012 r. W egzaminach mogą wziąć udział uczestnicy projektu „Absolwent na miarę czasu".

20.06.2012 Zakończenie staży studenckich w ramach projektu „Absolwent na miarę czasu”

Staże realizowane były w okresie luty – maj 2012. Wzięło w nich udział 46 studentów z najlepszą średnią, biorących udział w projekcie ANMC i studiujących na kierunku Informatyka Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Staże realizowane były w wymiarze 320 godz. / student (20 tyg., 20h/tyg) i były odpłatną formą podniesienia umiejętności zawodowych.
Firmy, które w ramach projektu ANMC umożliwiły odbycie staży studenckich:

 • Syntea Business Solutions
 • CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.
 • HoperSoftware
 • Mikrobit Sp. z o.o.
 • Sim Sp. z o.o
 • ABAK SOFT Sp. z o.o.
 • ACIT Sp. z o.o.
 • Asseco Business Solutions SA
 • Centrum Internetowe
 • eLeader Sp. z o.o.
 • Embiq Sp. z o.o.
 • Emperia Info Sp. z o.o.
 • KLIF Sp. z o.o.
 • Mainport Sp. z o.o.

31.05.2012 Zakończenie kolejnych etapów w ramach projektu „Absolwent na miarę czasu”

46 studentów z najlepszą średnią, studiujących na kierunku Informatyka Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, w okresie od lutego do końca maja 2012 roku odbyło staże studenckie u lubelskich pracodawców. Staże zrealizowano w wymiarze 320 godzin i były odpłatną formą podniesienia umiejętności zawodowych.

05.03.2012 Syntea wspólnie z WSP TWP rozpoczyna IV edycję kursów ECDL Core

W ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” Syntea S.A. wspólnie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną WSP TWP w Warszawie rozpoczyna cykl kursów ECDL Core.

01.03.2012 Ruszyła druga edycja studiów podyplomowych „Zintegrowane Systemy Zarządzania Nowoczesnym Przedsiębiorstwem (klasy ERP II)"

Syntea wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczyna II edycję studiów podyplomowych „Zintegrowane Systemy Zarządzania Nowoczesnym Przedsiębiorstwem (klasy ERP II)” dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

01.02.2012 Ruszyły staże studenckie w ramach projektu „Absolwent na miarę czasu”

Aktualnie projektem edukacyjnym, w ramach którego organizowane są staże jest „Absolwent na miarę czasu”. Są one skierowane do 46 studentów z najlepszą średnią, studiujących na kierunku Informatyka Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w wymiarze 320 godz. / student (20 tyg., 20h/tyg) w terminie od lutego do maja 2012 r. Staże są odpłatną formą podniesienia umiejętności zawodowych i przygotowują studentów do napisania pracy dyplomowej.

22.12.2011 Syntea w partnerstwie z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej i Miastem Lublin

Syntea zawarła umowę partnerską z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej i Miastem Lublin o współpracy w zakresie podnoszenia kompetencji absolwentów UMCS z perspektywy potrzeb i oczekiwań rynku pracy.

17.09.2011 Zakończenie cyklu szkoleń dla studentów UE w Katowicach

Dobiegł końca cykl szkoleń z zakresu Microsoft SQL 2008 skierowany do dwudziestu dwóch studentów Informatyki UE w Katowicach.

09.09.2011 Akademia Leona Koźmińskiego - wieloletni partner Syntea - wyróżniony prestiżową akredytacją

Akademia Leona Koźmińskiego, z którą Syntea współpracuje przy organizacji studiów podyplomowych, otrzymała akredytację AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business), o którą ubiegają się uczelnie z całego świata. Tym samym polska uczelnia znalazła się wśród szkół, które prowadzą edukację menedżerską na najwyższym światowym poziomie.

18.08.2011 WSP TWP Wydział Nauk Społecznych w Warszawie - ruszył nabór na kurs ECDL Advanced

W ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” rozpoczyna się kolejną edycja szkoleń z zakresu ECDL Advanced dla studentów i osób spoza uczelni. Rekrutacja trwać będzie w terminie 22.08 – 7.09.2011, a zajęcia zaplanowane są na 13.09-30.11.2011.

10.08.2011 WSP TWP w Człuchowie - ruszył nabór na kurs ECDL Advanced

W ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” rozpoczynamy kolejną edycję szkoleń doszkalających z zakresu ECDL Advanced dla studentów i osób spoza uczelni. Rekrutacja trwać będzie w terminie 22.08 – 7.09.2011, a planowany termin odbywania zajęć to 20.09-7.12.2011.

5.08.2011 Ruszyły praktyki studenckie w ramach projektu „Absolwent na miarę czasu”

W ramach Professional Knowledge Academy realizowane są projekty edukacyjne, mające na celu wprowadzanie nowych kierunków studiów, a także umożliwiające studentom zdobycie kwalifikacji praktycznych poprzez współpracę z przedsiębiorstwami. Aktualnie projektem w ramach którego organizowane są praktyki jest „Absolwent na miarę czasu” realizowany wspólnie z Politechniką Lubelską.

20.07.2011 Szkolenia z Microsoft SQL Server 2008 dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

W dniach 11 do 13 lipca 2011 roku Syntea zrealizowała pierwszy cykl szkoleń z zakresu Microsoft SQL Server 2008 dla studentów Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kursy odbywają się w ramach projektu "Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki opartej na wiedzy". Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach spełnia założenia strategii firmy, która zakłada partnerstwo z uczelniami wyższymi i budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy.

15.03.2011 Professional Knowledge Academy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia podyplomowe ”Zintegrowane Systemy Zarządzania Nowoczesnym Przedsiębiorstwem (klasy ERP II)” uruchomione przez Syntea we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu mają na celu podniesienie usług edukacyjnych na poziomie wyższym oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy i uwarunkowań gospodarczych. Zgodnie z podpisaną umową zrealizowane zostaną dwie edycje studiów podyplomowych opartych o system Microsoft Dynamics Ax 2009.

04.03.2011 Syntea zaprasza studentów na bezpłatne szkolenia podczas Dni Karier Aiesec 2011 w Warszawie!

W dniach 9 i 10 marca 2011 Syntea weźmie udział w największych w Polsce targach pracy, praktyk i staży organizowanych w ośrodkach akademickich w całym kraju. Równolegle w ramach towarzyszącej targom Akademii Umiejętności, Syntea przeprowadzi bezpłatne szkolenia dla studentów z wykorzystania systemu Microsoft Dynamics AX w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem.

04.01.2011 Syntea w partnerstwie z Politechniką Lubelską

Syntea zawarło umowę partnerską z Politechniką Lubelską. Główne zadania projektu „Absolwent na miarę czasu” realizowanego z uczelnią to utworzenie nowych specjalności na kierunku informatyka tj. aplikacje internetowe, technologie wytwarzania oprogramowania czy współpraca uczelni z pracodawcami. Projekt ukierunkowany jest na podniesienie jakości usług edukacyjnych na poziomie wyższym oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy i uwarunkowań gospodarczych. Inicjatywa zakłada udział 180 studentów.