Aktualności

16.07.2015 Zakończenie przedsięwzięcia Starter kariery na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Syntea zakończyła realizację zawodowych warsztatów IT: Administrowanie systemem MS Dynamics AX, Logistyka i zarządzanie zasobami SCM oraz Zarządzanie finansami na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

17.06.2015 Międzynarodowa certyfikacja dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Syntea we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim realizuje certyfikowane kursy zawodowe w standardzie VCC dla 300 studentów w ramach projektu Energia Kompetencji.

12.05.2015 Syntea podnosi kompetencje wśród studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

W okresie od maja do lipca 2015 Syntea na zlecenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przystępuje do realizacji przedsięwzięcia Program doskonalenia kompetencji dla kierunku Finanse i Rachunkowość SGH, w ramach którego studenci będą mieli możliwość uczestniczyć w szkoleniach z zakresu obsługi programu komputerowego klasy ERP dedykowanego do obsługi małych i średnich przedsiębiorstw.

25.03.2015 Syntea realizuje Certyfikowane szkolenia zawodowe IT w zarządzaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

W ramach projektu Starter kariery Syntea przystępuje do realizacji zawodowych szkoleń IT na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach przedsięwzięcia odbędą się warsztaty Administrowanie systemem MS Dynamics AX, Logistyka i zarządzanie zasobami SCM oraz Zarządzanie finansami.

03.02.2015 Syntea realizuje szkolenia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

W ramach projektu LUK – Lubelski Uniwersytet Kompetencji Syntea realizuje szkolenia z zakresu Emisji głosu.

29.12.2014 Syntea organizatorem warsztatów w ramach projektu „Starter kariery” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Syntea przystępuje do realizacji warsztatów przedsiębiorczości oraz warsztatów kompetencji analitycznych prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu. Kursy skierowane są do 200 studentów kierunków administracja, zarządzanie, prawo i europeistyka prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji.

14.11.2014 Zakończenie drugiej tury kursów w ramach przedsięwzięcia „Kuźnia specjalistów”

Z końcem października 2014 zakończyła się druga edycja szkoleń dla kolejnych uczestników projektu realizowanego przez Synteę we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach „Kuźni specjalistów” przeszkoleni zostali przedsiębiorcy i ich pracownicy z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego z zakresu zarządzania oraz efektywnego wykorzystania aplikacji ERP.

11.07.2014 Syntea w partnerstwie z Uniwersytetem Adama Mickiewicza organizuje drugą edycję studiów podyplomowych "Prawno – ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem"

Syntea przystępuje do realizacji zajęć z zakresu Microsoft Dynamics AX w ramach studiów podyplomowych dofinansowanych w ramach projektu Zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "Zaawansowane technologie dla rozwoju wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki".

25.03.2014 Syntea rozpoczyna organizację drugiej edycji kursów w ramach projektu „Kuźnia specjalistów”

Realizacja kolejnej tury szkoleń realizowanych przez Synteę we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przewidziana jest na czerwiec 2014 roku. „Kuźnia specjalistów” to bezpłatny kurs dokształcający współfinansowany przez Unię Europejską obejmujący zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym z wykorzystaniem rozwiązania Microsoft Dynamics AX.

13.02.2014 Syntea rozpoczęła kolejne szkolenia we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W ramach umowy podpisanej z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Syntea przystępuje do realizacji zajęć warsztatowych, które obejmuje kurs dokształcający „Zarządzanie ICT – laboratorium” z wykorzystaniem środowiska systemu Microsoft Dynamics AX w zakresie projektu „Kuźnia specjalistów”.

13.01.2014 Sukces rekrutacji na studia podyplomowe "Prawno – ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem" na Uniwersytecie Adama Mickiewicza

Od stycznia 2014 roku Syntea przystępuje do realizacji zajęć z zakresu Microsoft Dynamics AX w ramach studiów podyplomowych "Prawno – ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem" dofinansowanych w ramach projektu Zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "Zaawansowane technologie dla rozwoju wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki". Celem głównym projektu jest wyposażenie absolwenta studiów podyplomowych w wiedzę i umiejętności wymagane na stanowiskach menedżerskich średniego i wysokiego szczebla w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego. Rekrutacja do projektu spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, co zaowocowało planami realizacji kolejnej edycji.

05.12.2013 Syntea z gościnnymi wykładami na Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (SAN)

W dniach 22 i 29 listopada na zaproszenie firmy Szkolenia Łódź – Syntea Education Partner, która współpracuje ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi (SAN) przedstawiciel Syntei Kamil Fałek, Dyrektor Działu Szkolnictwa Wyższego wygłosił wykłady pod tytułem "Język obcy branżowy w systemie międzynarodowej certyfikacji kompetencji zawodowych VCC".

05.11.2013 Syntea w partnerstwie z Polsko - Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych realizuje studia podyplomowe "Programowanie systemów ERP"

Studia maja na celu nabycie lub poszerzenie wiedzy dotyczącej systemów ERP, w szczególności ich oprogramowywania i wdrażania w przedsiębiorstwie. Program nauczania obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, projektami i procesami biznesowymi, niezbędne do zrozumienia miejsca systemów ERP w przedsiębiorstwie oraz sposobu ich wdrażania, jak również zagadnienia związane z instalacją, administracją i oprogramowywaniem systemów ERP na przykładzie systemu ERP Microsoft Dynamics AX.

05.09.2013 Nowy kierunek studiów podyplomowych „Coaching w zarządzaniu” realizowany w ramach certyfikacji VCC

Syntea w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uruchamia studia podyplomowe „Coaching w zarządzaniu”. Studia obejmują swoim zakresem tematycznym metody i narzędzia coachingowe przydatne w pracy menedżera.

11.07.2013 Nowe uczelnie w gronie Syntea Education Partners

Do sieci partnerów Syntea Education Partner dołączyły kolejne uczelnie - Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (PJWSTK) oraz Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych.

06.05.2013 Spotkanie informacyjne dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego

Wydział Zamiejscowy w Chełmie, Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego dołączył do społeczności Vocational Competence Certificate (VCC). W ramach nawiązania współpracy 27 kwietnia 2013 r. odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone prezentacji standardu. Celem spotkania było przybliżenie studentom Uczelni idei systemu VCC.

05.02.2013 Ruszają szkolenia ECDL Core na WSP TWP

W ramach projektu "Przedsiębiorcza Uczelnia" Syntea w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Warszawie rozpoczyna cykl kursów ECDL Core. Kursy będą realizowane od lutego do maja 2013 r. na Wydziałach WSP TWP.

04.02.2013 Rozpoczęcie szkoleń ECDL Advanced na WSP TWP

Syntea wspólnie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Warszawie w ramach projektu "Przedsiębiorcza Uczelnia" rozpoczyna cykl kursów ECDL Advanced. Szkolenia będą realizowane od lutego do maja 2013 roku na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie (1 grupa 13 osób; 1 grupa 14 osób).

28.01.2013 Syntea podpisała umowę na realizację szkoleń „Personel pokładowy linii lotniczych” z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

W ramach partnerstwa pomiędzy Synteą oraz Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie rozpoczęta została współpraca nad organizacją i realizacją kursu „Szkolenie personelu pokładowego linii lotniczych”. Program szkolenia stanowi autorskie opracowanie Syntei, przygotowane na bazie materiałów szkoleniowych firmy Aptech Limited – strategicznego partnera Syntei.

10.12.2012 Rozpoczęcie szkolenia dla kadry WSP TWP doskonalącego warsztat trenerski

Syntea przeprowadza szkolenia dla kadry nauczycielskiej pracowników WSP TWP z zakresu obsługi aplikacji biurowych oraz metodologii nauczania przedmiotów z zakresu technologii informacyjnych, przygotowujące do prowadzenia zajęć z zakresu technologii informacyjno - komunikacyjnych.

12.11.2012 Syntea zakończyła cykl szkoleń realizowanych na UMCS

W okresie od lipca do października 2012 Syntea na zlecenie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przeprowadziła szkolenie „Efektywne wykorzystanie tablic multimedialnych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”. Szkolenia realizowane były w ramach projektu „Nauczyciel nowych możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

24.10.2012 Syntea podnosi kompetencje dydaktyczne kadry uczelni WSP TWP

W terminie od 22 października do 17 grudnia 2012 r. zostaną przeprowadzone szkolenia "Podniesienie kompetencji dydaktycznych Kadry Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP". Odbędą się na dwóch wydziałach WSP TWP: Nauk Społeczno – Pedagogicznych w Katowicach (jedna grupa szkoleniowa) oraz na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie (dwie grupy szkoleniowe) w wymiarze po 60 godzin dydaktycznych na grupę.

4.09.2012 Rusza IV edycja szkoleń ECDL Advanced w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”

W okresie od września do grudnia 2012 w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” odbędzie się IV edycja szkoleń ECDL Advanced.

10.08.2012 Rozpoczęcie egzaminów Microsoft w ramach projektu „Absolwent na miarę czasu”

W ramach projektu „Absolwent na miarę czasu” (ANMC) planowane jest przeprowadzenie trzydziestu egzaminów Microsoft dla studentów Politechniki Lubelskiej, kierunku Informatyka (studenci mogą sami wybrać temat egzaminu). Egzaminy odbywać się będą w Centrum Szkoleniowym Syntea SA, w okresie od sierpnia 2012 do listopada 2012 r.

08.08.2012 Syntea we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej

Syntea rozpoczęła realizację szkoleń „Efektywne wykorzystanie tablic multimedialnych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka)” na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. To część projektu, którego celem jest dostosowanie kwalifikacji 135 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z województwa lubelskiego do zmian zachodzących w systemie oświaty poprzez wzrost ich wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania technik multimedialnych w dydaktyce, wykorzystania technologii ICT w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych, kształcenia na odległość czy nauczania przedmiotów przyrodniczych.

02.07.2012 Zakończenie cyklu szkoleń ECDL Core realizowanych w ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia”

Szkolenia odbyły się na następujących wydziałach Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP:

 • Wydział Zamiejscowy w Człuchowie
 • Wydział Nauka Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
 • Wydział Nauk Społeczno-Humanistycznych w Olsztynie
 • Wydział Nauk Społecznych w Warszawie

Szkolenia były realizowane w okresie marzec – czerwiec 2012. Łącznie przeszkolono 100 osób.

26.06.2012 Rozpoczęcie egzaminów CISCO w ramach projektu „Absolwent na miarę czasu”

W ramach projektu „Absolwent na miarę czasu” planowane jest przeprowadzenie trzydziestu egzaminów CISCO (do wyboru ICND1 lub ICND2). Pierwsze egzaminy odbędą się już 29 czerwca w Centrum Szkoleniowym Syntea SA i będą odbywać się do 30 listopada 2012 r. W egzaminach mogą wziąć udział uczestnicy projektu „Absolwent na miarę czasu".

20.06.2012 Zakończenie staży studenckich w ramach projektu „Absolwent na miarę czasu”

Staże realizowane były w okresie luty – maj 2012. Wzięło w nich udział 46 studentów z najlepszą średnią, biorących udział w projekcie ANMC i studiujących na kierunku Informatyka Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Staże realizowane były w wymiarze 320 godz. / student (20 tyg., 20h/tyg) i były odpłatną formą podniesienia umiejętności zawodowych.
Firmy, które w ramach projektu ANMC umożliwiły odbycie staży studenckich:

 • Syntea Business Solutions
 • CompuGroup Medical Polska Sp. z o.o.
 • HoperSoftware
 • Mikrobit Sp. z o.o.
 • Sim Sp. z o.o
 • ABAK SOFT Sp. z o.o.
 • ACIT Sp. z o.o.
 • Asseco Business Solutions SA
 • Centrum Internetowe
 • eLeader Sp. z o.o.
 • Embiq Sp. z o.o.
 • Emperia Info Sp. z o.o.
 • KLIF Sp. z o.o.
 • Mainport Sp. z o.o.

31.05.2012 Zakończenie kolejnych etapów w ramach projektu „Absolwent na miarę czasu”

46 studentów z najlepszą średnią, studiujących na kierunku Informatyka Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, w okresie od lutego do końca maja 2012 roku odbyło staże studenckie u lubelskich pracodawców. Staże zrealizowano w wymiarze 320 godzin i były odpłatną formą podniesienia umiejętności zawodowych.

05.03.2012 Syntea wspólnie z WSP TWP rozpoczyna IV edycję kursów ECDL Core

W ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” Syntea S.A. wspólnie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną WSP TWP w Warszawie rozpoczyna cykl kursów ECDL Core.

01.03.2012 Ruszyła druga edycja studiów podyplomowych „Zintegrowane Systemy Zarządzania Nowoczesnym Przedsiębiorstwem (klasy ERP II)"

Syntea wspólnie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczyna II edycję studiów podyplomowych „Zintegrowane Systemy Zarządzania Nowoczesnym Przedsiębiorstwem (klasy ERP II)” dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

01.02.2012 Ruszyły staże studenckie w ramach projektu „Absolwent na miarę czasu”

Aktualnie projektem edukacyjnym, w ramach którego organizowane są staże jest „Absolwent na miarę czasu”. Są one skierowane do 46 studentów z najlepszą średnią, studiujących na kierunku Informatyka Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w wymiarze 320 godz. / student (20 tyg., 20h/tyg) w terminie od lutego do maja 2012 r. Staże są odpłatną formą podniesienia umiejętności zawodowych i przygotowują studentów do napisania pracy dyplomowej.

22.12.2011 Syntea w partnerstwie z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej i Miastem Lublin

Syntea zawarła umowę partnerską z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej i Miastem Lublin o współpracy w zakresie podnoszenia kompetencji absolwentów UMCS z perspektywy potrzeb i oczekiwań rynku pracy.

17.09.2011 Zakończenie cyklu szkoleń dla studentów UE w Katowicach

Dobiegł końca cykl szkoleń z zakresu Microsoft SQL 2008 skierowany do dwudziestu dwóch studentów Informatyki UE w Katowicach.

09.09.2011 Akademia Leona Koźmińskiego - wieloletni partner Syntea - wyróżniony prestiżową akredytacją

Akademia Leona Koźmińskiego, z którą Syntea współpracuje przy organizacji studiów podyplomowych, otrzymała akredytację AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business), o którą ubiegają się uczelnie z całego świata. Tym samym polska uczelnia znalazła się wśród szkół, które prowadzą edukację menedżerską na najwyższym światowym poziomie.

18.08.2011 WSP TWP Wydział Nauk Społecznych w Warszawie - ruszył nabór na kurs ECDL Advanced

W ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” rozpoczyna się kolejną edycja szkoleń z zakresu ECDL Advanced dla studentów i osób spoza uczelni. Rekrutacja trwać będzie w terminie 22.08 – 7.09.2011, a zajęcia zaplanowane są na 13.09-30.11.2011.

10.08.2011 WSP TWP w Człuchowie - ruszył nabór na kurs ECDL Advanced

W ramach projektu „Przedsiębiorcza Uczelnia” rozpoczynamy kolejną edycję szkoleń doszkalających z zakresu ECDL Advanced dla studentów i osób spoza uczelni. Rekrutacja trwać będzie w terminie 22.08 – 7.09.2011, a planowany termin odbywania zajęć to 20.09-7.12.2011.

5.08.2011 Ruszyły praktyki studenckie w ramach projektu „Absolwent na miarę czasu”

W ramach Professional Knowledge Academy realizowane są projekty edukacyjne, mające na celu wprowadzanie nowych kierunków studiów, a także umożliwiające studentom zdobycie kwalifikacji praktycznych poprzez współpracę z przedsiębiorstwami. Aktualnie projektem w ramach którego organizowane są praktyki jest „Absolwent na miarę czasu” realizowany wspólnie z Politechniką Lubelską.

20.07.2011 Szkolenia z Microsoft SQL Server 2008 dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

W dniach 11 do 13 lipca 2011 roku Syntea zrealizowała pierwszy cykl szkoleń z zakresu Microsoft SQL Server 2008 dla studentów Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kursy odbywają się w ramach projektu "Informatycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach motorem regionalnej i krajowej gospodarki opartej na wiedzy". Współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach spełnia założenia strategii firmy, która zakłada partnerstwo z uczelniami wyższymi i budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy.

15.03.2011 Professional Knowledge Academy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia podyplomowe ”Zintegrowane Systemy Zarządzania Nowoczesnym Przedsiębiorstwem (klasy ERP II)” uruchomione przez Syntea we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu mają na celu podniesienie usług edukacyjnych na poziomie wyższym oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy i uwarunkowań gospodarczych. Zgodnie z podpisaną umową zrealizowane zostaną dwie edycje studiów podyplomowych opartych o system Microsoft Dynamics Ax 2009.

04.03.2011 Syntea zaprasza studentów na bezpłatne szkolenia podczas Dni Karier Aiesec 2011 w Warszawie!

W dniach 9 i 10 marca 2011 Syntea weźmie udział w największych w Polsce targach pracy, praktyk i staży organizowanych w ośrodkach akademickich w całym kraju. Równolegle w ramach towarzyszącej targom Akademii Umiejętności, Syntea przeprowadzi bezpłatne szkolenia dla studentów z wykorzystania systemu Microsoft Dynamics AX w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem.

04.01.2011 Syntea w partnerstwie z Politechniką Lubelską

Syntea zawarło umowę partnerską z Politechniką Lubelską. Główne zadania projektu „Absolwent na miarę czasu” realizowanego z uczelnią to utworzenie nowych specjalności na kierunku informatyka tj. aplikacje internetowe, technologie wytwarzania oprogramowania czy współpraca uczelni z pracodawcami. Projekt ukierunkowany jest na podniesienie jakości usług edukacyjnych na poziomie wyższym oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy i uwarunkowań gospodarczych. Inicjatywa zakłada udział 180 studentów.