Praktyki i staże zawodowe dla studentów w Polsce i za granicą

Mając świadomość jak istotnym elementem kształcenia jest możliwość odbycia praktyk lub staży zawodowych na poziomie pozwalającym studentowi uzyskać wymierne korzyści, stawiamy nacisk przede wszystkim na zdobycie przez słuchaczy studiów bogatego doświadczenia, odpowiadającego realnym problemom spotykanym w środowisku pracy. Większość zajęć prowadzona jest w systemie warsztatowym z udziałem wykładowców posiadających wieloletnią praktykę zawodową. Z perspektywy studenta ważne jest również, aby odbyć staż lub praktykę w firmie, której profil działalności jest zbieżny z kierunkiem kształcenia i celami zawodowymi. Kluczowe jest także, aby współpracująca z uczelnią firma posiadała możliwości rozwoju, rozpoznawalną markę i była potencjalnym pracodawcą dla praktykanta czy stażysty.

Wybrany projekt

Absolwent na miarę czasuOrganizacja praktyk i staży zawodowych dla studentów Politechniki Lubelskiej w ramach projektu „Absolwent na miarę czasu”. Projekt obejmował 5 specjalizacji: Technologie wytwarzania oprogramowania, Systemy teleinformatyczne, Eksploatacja systemów informatycznych, Systemy i aplikacje multimedialne, Aplikacje internetowe. W ramach przedsięwzięcia przewidziane były wynagrodzenia dla praktykantów i stażystów oraz ich opiekunów wyznaczonych z grona pracowników przedsiębiorstw zrekrutowanych przez Syntea SA do udziału w projekcie.